Privaatsustingimused

Isikuandmete töötlemine

Veebipoe tripstrapstrull.ee isikuandmete vastutav töötleja on Salum Retail OÜ (registrikood 16365809), asukohaga Tartu mnt 1 – 12, Ülenurme, Kambja vald, tel. 53 345 299, e-post info@tripstrapstrull.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

– nimi, telefoninumber ja e-posti aadress,
– kauba kohaletoimetamise aadress,
– pangakonto number,
– kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu),
– klienditoe andmed.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

  • Isikuandmeid kasutatakse Ostja tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
  • Ostuajaloo andmeid (ostukuupäev, kauba nimetus, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
  • Pangakonto numbrit kasutatakse Ostjale maksete tagastamiseks.
  • Isikuandmeid (e-post, telefoninumber, kliendi nimi) töödeldakse kaupade ja teenuste osutamisega seonduvate küsimuste lahendamiseks (klienditugi).
  • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse Veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub Ostjaga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

  • Isikuandmed edastatakse Veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks.
  • Salum Retail OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed Montonio Finance UAB-le.
  • Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse Ostja poolt valitud logistikateenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleri poolt kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
  • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik Veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Juurdepääs isikuandmetele on Veebipoe tripstrapstrull.ee töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada Veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine Veebipoe volitatud töötlejatele (nt logistikateenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete edastamine toimub Veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha neis parandusi Veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota (külalisena), siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kuna isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressil tellimus@tripstrapstrull.ee.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui Veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel tellimus@tripstrapstrull.ee.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul ning täpsustatakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Otseturundusteated

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete (uudiskirja) saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturundusteateid, siis tuleb valida saadud e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel e-posti teel tellimus@tripstrapstrull.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).