Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus e-poes sõlmitud müügilepingust taganeda 14 päeva

jooksul. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

Kauba tagastamiseks tuleb saata taganemisavaldus siit või kiri taganemisavalduses küsitud andmetega e-

posti aadressile tellimus@tripstrapstrull.ee.

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on

eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale. Mänguasjapoest Trips-Traps-Trull

Lõunakeskusest kätte saadud kaubad saab tagastada samasse mänguasjapoodi.

Müüja tagastab osaliselt või täielikult tühistatud tellimuse eest tasutud ostusumma (sh kauba

kättetoimetamise tasu) Ostja pangakontole 14 päeva jooksul peale avalduse esitamist, eeldusel, et kaup

tagastatakse selle aja piires Müüja lattu.

Kauba tagastamisega seotud otsese kulu kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui kaup ei vasta Ostja

tellimuses olevale tootele (st vale toode) või on kahjustusega, mis pole tekkinud pakendi avamisel ning

mida välisel vaatlusel polnud võimalik tuvastada.

Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Ostja poolt mittesihipärase

kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahti võtmise tulemusena või Ostja süü

või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab Müüja endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse

vähenemine Ostja poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tagastama

Ostjale kauba tellimisega seotud transpordikulu.

Juhul kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus toote

väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu

eksperdi hinnangut.