Kui Ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile tellimus@tripstrapstrull.ee

või helistada telefonil +372 53 345 299.

Kui Ostja ja OÜ LASTEKAUBAD ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik

pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada

siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust

tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava ODR-platvormi poole (Online Dispute

Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.