Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus e-poes sõlmitud müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

Kauba tagastamiseks tuleb saata taganemisavaldus või kiri taganemisavalduses küsitud andmetega e-posti aadressile tellimus@tripstrapstrull.ee.
Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Veebipood tagastab osaliselt või täielikult tühistatud tellimuse eest tasutud ostusumma (sh kauba kättetoimetamise tasu) Ostja pangakontole 14 päeva jooksul peale avalduse esitamist, eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja piires Veebipoe lattu.

Kauba tagastamisega seotud otsese kulu kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui kaup ei vasta Ostja tellimuses olevale tootele (st vale toode) või on kahjustusega, mis pole tekkinud pakendi avamisel ning mida välisel vaatlusel polnud võimalik tuvastada.

Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Ostja poolt mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahti võtmise tulemusena või Ostja süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab Veebipood endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Ostja poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tagastama Ostjale kauba tellimisega seotud transpordikulu.

Juhul kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.