Oled märganud, et kingituse saamisel huvitub laps sageli selle pakendist rohkem kui mänguasjast endast? Miks see nii on?
Loomupäraselt on antud lastele huvi kõike uurida, avastada, õppida ja ise luua – seetõttu on mäng seda aktiivsem, mida passiivsem on mänguasi. Võimalust avastada ja olla loominguline pakuvad lastele enim stressivabad avatud lõpuga ehk „open-ended“ mänguasjad.

Millised on avatud mänguasjad ja miks need lastele nii head on?

Avatud lõpuga mänguasjad sobivad erinevas vanuses lastele, need annavad võimaluse juhtida kujutlusvõimelist mängu, neil ei ole kindlaks määratud lõpp-punkti, juhendeid ja reegleid, kuidas mängida ning neil puuduvad „tuled ja viled“.

Avatud mänguasjad võivad meile tunduda algul küll pisut igavad, kuid need aitavad areneda lapse kõnel, loovusel, sotsiaalsel suhtlusel ja koostööoskusel. Mängimine on pingevaba, sest ei ole õiget ja vale mänguviisi. Laps saab uurida põhjust ja tagajärge ning õpib ja areneb läbi vaba mängu.
Avatud mänguasjad on näiteks nukud ja autod, puidust ehitusklotsid, magnetklotsid, inim- ja loomafiguurid, aga ka kunstitarbed ja loodusest pärit esemed.

Avatud mänguasjadega mängides areneb laste sotsiaalne ja emotsionaalne intelligentsus – laps uurib emotsioone, mida teine laps väljendab, õpib lugema näoilmeid ja kehakeelt, aru saama erinevast hääletoonist ja seejärel reageerima.

Reegleid ei ole, on vaid iseenda fantaasia ja kujutlusvõime. Mida rohkem võimaldame lapsel avatud mänguasjadega mängida, seda rõõmsam, loomingulisem, aktiivsem, rahulolevam ja kõrgema enesehinnanguga inimene on ta tulevikus.

Tänapäeva ühiskonnas, kus kodusid täidavad teleri- ja arvutiekraanid ning lapsed on harjunud, et mänguasjad teevad etteantud tegevusi ja mängivad nende eest, võib olla lapse avatud lõpuga mänguasjadega mängima saamine mõnikord keeruline. Siinkohal tuleb kasuks, kui piirata ekraaniaega ning näida eeskuju – mängida koos lapsega! Lapsed armastavad jäljendada lapsevanema tegevusi, seega mängi vaid lapse kõrval ja näed, kuidas tema loovus võimust võtab.
Kvaliteetaeg lapsega tugevdab ka lapse ja lapsevanema omavahelist sidet ning see teebki õnnelikuks!